Kā pašnodarbinātajam noteikt pamatlīdzekļu vērtību un aprēķināt nolietojumu?

(augusts 26, 2021)

Pareiza un precīza izdevumu norakstīšana – viens no priekšnoteikumiem, lai samazinātu ar nodokli apliekamo ienākumu. Viens no šādiem izdevumu veidiem ir arī pamatlīdzekļu nolietojums, kurš jāņem vērā, aprēķinot mēneša ienākumus. Kas pašnodarbinātajam, uzsākot saimniecisko darbību, būtu jāzina par pamatlīdzekļu uzskaiti un nolietojuma aprēķinu?

Kas ir pamatlīdzekļi?

Par pamatlīdzekļiem uzskatāmi visi tie materiāli, kurus saimnieciskajā darbībā izmanto preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, kā arī dažādām administratīvajām vajadzībām. Visbiežāk pamatlīdzekļi ir tehnoloģiskās iekārtas, datortehnika, mēbeles, biroja iekārta, transportlīdzekļi, zeme un ēkas.

Materiālus par saimnieciskās darbības pamatlīdzekļiem uzskata tad, ja tie nav iegādāti tālākai pārdošanai un tos paredzēts izmantot ilgāk nekā vienu gadu.

Pamatlīdzekļa vērtības noteikšana

Pirms nolietojuma aprēķināšanas jānosaka, no kādas vērtības tas tiks aprēķināts. Lai noteikti pamatlīdzekļa vērtību, vispirms jāsaprot, vai pašnodarbinātais ir PVN maksātājs vai nav. Ja pašnodarbinātais ir PVN maksātājs, tas nozīmē, pamatlīdzekļa vērtība būs bez PVN, savukārt, ja pašnodarbinātais nav PVN maksātājs, tad pamatlīdzekļa vērtība ir kopā ar PVN.

Lai gan visiem pamatlīdzekļiem tas nebūs iespējams, tomēr jāņem vērā, ka vērtībā ietilpst ne tikai iegādes vērtība, bet arī uzstādīšanas vērtība jeb tas, cik vērta bija pamatlīdzekļa sagatavošana darbam.

Piemēram, ja speciāli saimnieciskās darbības vajadzībām tiek būvēta ēka, tad ēkas vērtību veidos gan projektēšanas izmaksas, gan celtniecības izmaksas. No šīs kopējās vērtības tiek rēķināts nolietojums.

Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins

Aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu, jāņem vērā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā noteiktais aprēķins dažādiem pamatlīdzekļu veidiem.

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina atsevišķi par katru pamatlīdzekli, kura iegādes vērtība ir lielāka par 1000 eiro. Pastāv divas iespējas: ņemt vērā gadu skaitu vai ņemt vērā procentus no atlikušās vērtības. Piemēram, likumā noteikts, ka datora nolietojuma aprēķināšanā tie būs 3 gadi vai arī 35% no atlikušās vērtības.

Jāņem vērā, ka nolietojuma aprēķinā visiem pamatlīdzekļiem ir izmantojama vienāda aprēķina metode – tikai gados vai tikai procentos.

Lai labāk izprastu aprēķinu, ir vērts aplūkot piemēru. Piemēram, ja tiek aprēķināts nolietojums ēkai, tad šo vērtību var sadalīt uz 35 gadiem un katru gadu 1/35 daļu no šīs vērtības norakstīt izdevumos. Ja tā ir datortehnika, tad tie var būt jau iepriekšminētie 3 gadi vai 35% no atlikušās vērtības ik gadu. Piemēram, pirmajā gadā 35% no sākotnējās vērtības, nākamajā gadā – no atlikušās vērtības. Ja datortehnika nopirkta par, piemēram, 2000 eiro, tad pirmajā gadā nolietojums būs 700 eiro jeb 35%, nākamajā – 35% no 1300 eiro.

Visbiežāk pašnodarbinātie izvēlas aprēķinu, ņemot vērā gadu skaitu – šī metode ir vienkāršāka.

Pašu svarīgāko, kas pašnodarbinātajam jāzina par saimnieciskās darbības pamatlīdzekļiem, uzskaitīts Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 11.5 pantā.

Patstāvīgi darboties ar saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un nodokļu aprēķinu var izrādīties sarežģīti un laikietilpīgi, it īpaši, ja tas tiek darīts pirmo reizi. To ir svarīgi izdarīt ar lielu precizitāti, lai samazinātu ar nodokļiem apliekamo ienākumu apmēru un ietaupītu saimnieciskās darbības attīstībai atvēlētos līdzekļus. Mazināt šaubas par datu pareizību un nodokļu aprēķinu var ar atbilstoši piemeklētas grāmatvedības programmas palīdzību.

Ja esi šādas programmas meklējumos, iesakām PATS.LV  – grāmatvedības sistēmu pašnodarbinātajiem, kas nodrošina iespēju uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus, kā arī automātiski veic nodokļu aprēķinu un sagatavo datus atskaitēm. Ja vēlies uzzināt vairāk, ieskaties pats.lv!

Izmēģini bez maksas