Esmu mārketinga speciālists, kurš maksā mikrouzņēmuma nodokli. Savus pakalpojumus piedāvāju gan ES, gan ārpus ES - tad no šiem ieņēmumiem man ir jāsamaksā PVN? Vai es šo PVN kaut kā saņemu atpakaļ?

MUN maksātāji paralēli nevar būt PVN maksātāji.

PVN maksātājiem ir iespēja maksāt nodokļus tikai balstoties uz vispārīgo nodokļu maksāšanas principu. Esot PVN maksātājs un sniedzot pakalpojums, piemēram, citas ES PVN maksātājam, Latvijas PVN netiek piemērots, bet tiek piemērots PVN reverss. Savukārt, ja pakalpojumi tiek sniegti ES fiziskām personām, tad ir piemērojams Latvijas PVN 21%.

Sniedzot pakalpojums trešo valstu nodokļu maksātājiem Latvijas PVN arī netiek piemērots, bet tiek piemērots PVN reverss. Esot PVN maksātajam ir iespēja atgūt tikai to PVN, kas ir nomaksāts par precēm un pakalpojumiem, kas tika iegādātas saimnieciskās darbības ietvaros un saimnieciskās darbības vajadzībām.