Ja es izīrēju nekustamo īpašumu balstoties uz likmi 10% un papildus nodarbojos arī ar citu saimnieciskās darbības veidu kā pašnodarbinātā, tad kāda procentu likme man tiks aprēķināta?

Papildu 10% likmei no nekustamā īpašuma izīrēšanas, Jums kā pašnodarbinātajai personai nodarbojoties ar citu saimnieciskās darbības veidu tiks piemērota likme 31.07% apmērā.