Kā rīkoties, ja pašnodarbinātai personai ir vienīgais bankas konts, kuru persona izmanto gan ieņēmumiem no saimnieciskas darbības, gan saviem personīgajiem tēriņiem? Vai var Žurnālā norādīt tikai ar Saimniecisko darbību saistītos norēķinus, ignorējot personīgus norēķinus?

Diemžēl, ja bankas konts tiek izmantots gan saimnieciskās darbības darījumiem, gan arī personīgiem, tad žurnālā ir jāreģistrē visi darījumi, tajā skaitā personīgie. Šos darījumus ignorēt nevar.