Vai ir jābūt patapinājuma līgumam ar auto turētāju, lai norakstītu degvielu?

Jā, Patapinājuma līgums ir nepieciešams.