Vai PATS.LV var kārtot dokumentāciju autoratlīdzības maksātāji?

PATS.LV sistēma ir vairāk paredzēta tām pašnodarbinātām personām, kuras ir reģistrējušās balstoties uz vispārīgo kārību vai Mikrouzņēmuma nodokļa režīmu, jo sistēmā nav paredzēta iespēja pievienot izdevumu normu 25% vai 50%, un tādejādi, sistēmas ietvaros nodoklis no apliekamā ienākuma tiek rēķināts ņemot vērā faktiski uzrādītos izdevumus.