Ja es jau esmu iesniedzis atskaites par 1. un 2. ceturksni, vai es varu pievienot izmaksas tiem ceturkšņiem? Jo aizmirsu pievienot kad rakstīju atskaiti.

Informējam, ka VID EDS atskaites par 1. un 2. ceturksni labot vairs nav iespējams, jo labojumus un precizējumus Pašnodarbinātā ziņojumā par sociālajām iemaksām var mēneša laikā pēc dienas, kas noteikta kā obligāto iemaksu veikšanas termiņš. 

Obligātās iemaksas par pirmo ceturksni var precizēt līdz 23.maijam, par otro ceturksni – līdz 23.augustam, par trešo ceturksni – līdz 23.novembrim, par ceturto ceturksni – līdz 23.februārim.