Kā man PATS.LV sistēmā atzīmēt, ja saimnieciskās darbības ietvaros esmu daļēji iztērējis līdzekļus personīgiem tēriņiem vai ieskaitījis līdzekļus no personīgā konta?

Izdevumus, kas nav attiecināmi uz saimniecisko darbību pilnā apmērā var likt zem darījuma apraksta – “Personīgais patēriņš”, savukārt, ieguldītos naudas līdzekļus zem Ieņēmumiem – “Personīgie naudas ieguldījumi”.