Neredzu kolonnas saistītas ar izdevumiem, kuri attiecināmi uz saimniecisko darbību un citi izdevumi (sakaru un interneta pakalpojumus var norakstīt 70%, degvielas izdevumus var norakstīt 50% (bez ceļazīmes), vai PATS.LV skaita visus 100%?

Procentuālo attiecību Jums jānosaka pašam (jo mūsu lietotāju lokā ir dažādi gadījumi un ne vienmēr lietotājs attiecina likuma atļautos 50% vai 70%), un tādējādi, ievadot darījumu PATS.LV un darījuma ietvaros ieliekot ķeksi - Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, Jums jānorāda tā procentuāla attiecība, kas nav attiecināma uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Piemēram, ja rēķina summa ir 100 EUR un Jūs uzskatāt, ka uz saimnieciskās darbības izdevumiem ir attiecināmi tikai 70%, tad zem - Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas, ailē "procentuālā attiecība" Jums jānorāda tā procentu daļa, proti, 30%, kas nav attiecināma uz saimniecisko darbību un tādējādi uz saimnieciskās darbības izdevumiem tiks attiecināti 70 EUR, taču uz nesaistītām izmaksām 30 EUR.