Vai iemaksas 3.pensiju līmenī arī varu norakstīt pie saimnieciskās darbības izdevumiem?

Nē, taču tos var attiecināt uz attaisnotiem izdevumiem un pie gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas pievienot pielikumā D.