Kā mainīsies datu ievade un aprēķins, ja mainīsies minimālā alga valstī?

Ja mainās valstī noteiktās minimālās algas apmērs, mainās sociālā nodokļa apmērs, kas tiek aprēķināts no vismaz minimālās algas, ja peļņa pārsniedz minimālo algu. Respektīvi, 2022.gada sociālais nodoklis 31.07% tika aprēķināts no vismaz no 500 EUR, savukārt 2023.gadā sociālais nodoklis tiek rēķināts no vismaz 620 EUR.