Kādi ir noteikumi, lai izdevumos iekļautu auto līzinga maksājumu? Un vai ir iespējams izmantot lineāro vai degresīvo metodi auto nolietojuma aprēķinā?

Saskaņā ar IIN likuma 11.panta 3.daļas 10 punktu procentu maksu par līzinga pakalpojumu izmantošanu var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem.  Šos izdevumus aprēķina proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām, nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātajiem maršrutiem, bet ne vairāk par 70%. 

Taču, ja maršruta lapas un citi attaisnojuma dokumenti nav atbilstoši noformēti, uz saimnieciskās darbības izdevumiem var attiecināt ne vairāk par 50% no faktiskajām izmaksām – piemēram, līzinga procenti.  

 

Pamatlīdzekļu nolietojumu noraksta, ja tā iegādes vērtība pārsniedz 1000 EUR. Šādā gadījumā personai ir tiesības izvēlēties vienu no divām minētajām metodēm:  

38.1. degresīvo metodi – nolietojums procentos; 

38.2. lineāro metodi – lietderīgās lietošanas laiks gados. 

Izvēlēto metodi personai ir tiesības mainīt ne biežāk kā vienu reizi 10 gados un viena metode ir izmantojama visiem iegādātiem pamatlīdzekļiem. 

Līdz ar to, ja iepriekš neesat veicis pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu izmantojot citu metodi, Jūs droši varat izmantot auto nolietojama aprēķinu atbilstoši kādai no divām augstāk minētajām metodēm. 

Papildus iesakām iepazīties ar mūsu ekspertu viedokļiem par aktuālākajām tēmām saimniecisko darbību veicējiem:  

https://www.pats.lv/blogs/ 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu Pats.lv profilā ir sadaļa "Pamatlīdzekļi", kur Jums ir iespēja pievienot Jūsu pamatlīdzekļus, izvēlēties iestatījumus un sistēma reizi mēnesī/ vai gadā (balstoties uz Jūsu iestatījumiem) izveidos pamatlīdzekļa nolietojuma darījumus automātiski.