No kāda skaidras naudas ieņēmumu apmēra mēnesī ir jālieto kases aparāts un vairs nevar izmantot kvītis?

Kvītis var lietot, ja skaidras naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas.