Ja es maksāju nodokli 10%, es zaudēju bezdarbnieka statusu? 

Ja šobrīd Jums ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kā arī Jūs saņemat bezdarbnieka pabalstu, taču plānojiet gūt ienākumu no saimnieciskās darbības, tad Jūs varēsiet saglabāt bezdarbnieku pabalstu, ja ienākumi no saimnieciskās darbības nepārsniegs minimālās algas apmēru un attiecīgi no kuriem tiks nomaksātas sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā.