Vai PATS.LV derēs arī IK (PVN maksātājam), kuram ir divas struktūrvienības ar vienotu kontu?

Ja tiek izmantots vienots bankas konts, kā arī Jums nav nepieciešams izdalīt katras struktūrvienības ieņēmumus un izdevumus, tad PATS.LV sistēma Jums būs piemērota.