Ievadot izdevumu (apmaksājamo rēķinu), kur arī ir ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, kāda summa ir jāievada - ar vai bez PVN?

Ja Jūs neesat PVN maksātājs, tad summa ir jāievada ar PVN, ja esat PVN maksātājs, tad summa ir jāievada bez PVN.