Vai reģistrētu saimniecisko darbību, ko neveicu pašnodarbinātā statusā, bet deklarējot to VID (pašam piederošo dzīvokļu izīrēšana, neatrēķinot no šiem ieņēmumiem nekādus izdevumus izņemot NĪN un maksājot 10% IIN no šiem ieņēmumiem) ir iespējams iekļaut šīs sistēmas uzskaitē, paralēli ar pašnodarbinātā darbību? 

Nē, PATS.LV sistēmas ietvaros ir iespējams uzskaitīt ienākumus tikai no saimnieciskās darbības, kas ir reģistrēta balstoties uz vispārīgo kārtību vai piemērojot MUN režīmu.