Pašnodarbinātā ceturkšņa atskaite: 5 biežāk uzdotie jautājumi

(janvāris 3, 2023)

Kārtējais ceturksnis ir noslēdzies, un pienācis laiks iesniegt pašnodarbinātā ziņojumu. Ceturkšņa atskaites iesniegšanas periodā bieži saņemam no pašnodarbinātajiem vairākus ļoti līdzīgus jautājumus - ir pienācis laiks šīs neskaidrības atrisināt! Esam apkopojuši atbildes uz šiem jautājumiem, lai tu vari pašnodarbinātā ziņojumu iesniegt bez raizēm.

  1. Kādas atskaites jāiesniedz pašnodarbinātajam?

Viens no pašnodarbināto biežāk uzdotajiem jautājumiem, ja saimnieciskā darbība uzsākta pavisam nesen. Īsumā:

  • ja esi izvēlējies nodokļus maksāt vispārējā kārtībā, tev jāiesniedz pašnodarbinātā ziņojums jeb ceturkšņa atskaite par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Atskaite jāsniedz ik ceturksni: līdz 17. janvārim, 17. aprīlim, 17. jūlijam un 17. oktobrim;
  • ja esi izvēlējies mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu (MUN), tad nepieciešams iesniegt MUN deklarāciju līdz šo pašu mēnešu 15. datumam;
  • abos gadījumos līdz tā paša mēneša 23. datumam jāveic nodokļu iemaksas vienotajā nodokļu kontā;
  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nomaksai jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (GID) no 1. marta līdz 1. jūnijam par iepriekšējo gadu;
  • ja esi reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā, reizi ceturksnī vai mēnesī līdz sekojošā mēneša 20. datumam ir jāsniedz PVN deklarācija un attiecīgi līdz tā paša mēneša 23. datumam jāveic nodokļu iemaksas vienotajā nodokļu kontā

Vairāk par svarīgāko, kas jāzina pašnodarbinātajiem, lasi mūsu blogā “Kā kļūt un būt par pašnodarbināto?”

2. Ko darīt, ja konkrētajā ceturksnī nav bijuši ienākumi? Vai atskaite jāiesniedz?

Ja ienākumi (peļņa) konkrētajā ceturksnī nav bijuši, tad atskaiti par sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķinu var nesniegt. Savukārt GID un PVN deklarācijas ir jāsniedz pat tad, ja nav bijuši darījumi vai ienākumi.

3. Vai var labot jau iesniegtu atskaiti?

Jā, var! To var darīt mēneša laikā pēc tās dienas, kas noteikta kā sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas termiņš. Sociālās apdrošināšanas iemaksas vienotajā nodokļu kontā jāveic līdz 23. datumam tajā pašā mēnesī, kurā jāiesniedz atskaite. Tātad iesniegto atskaiti par 1. ceturksni var precizēt līdz 23. maijam, par otro ceturksni – līdz 23. augustam, par 3. ceturksni – līdz 23. novembrim, par 4. ceturksni – līdz 23. februārim. Šajā laikā pašnodarbinātajam ir tiesības vienu reizi precizēt obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu un obligātās iemaksas.

Gada ienākumu deklarāciju un PVN deklarāciju var precizēt triju gadu laikā pēc likumā noteiktā nodokļu maksāšanas termiņa (23. datums). Precizējumus var veikt vairākkārt.

4. Vai par kavētu pašnodarbinātā atskaites iesniegšanu ir sods?

Ja aizvadītajā ceturksnī pašnodarbinātajam ir bijuši ar nodokli apliekami ienākumi, taču pašnodarbinātā ziņojums nav iesniegts, tad Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atbilstoši likumam Par nodokļiem un nodevām ir tiesības piemērot brīdinājumu vai naudas sodu. Ja iesniegšanas termiņš pārkāpts:

  • no 3 līdz 10 dienām, sods ir no 5 līdz 14 naudas soda vienībām;
  • no 11 līdz 20 dienām, sods ir no 15 līdz 30 naudas soda vienībām;
  • no 21 līdz 30 dienām, sods ir no 31 līdz 56 naudas soda vienībām;
  • 30 vai vairāk dienas, sods ir no 57 līdz 140 naudas soda vienībām.

Viena naudas vienība – 5 eiro.

Papildu tam par kavētu nodokļu nomaksu VID aprēķina nokavējuma naudas sodu.  No laikā nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā. Aprēķins tiek veikts brīdī, kad VID saņem ziņojumu par kavējumu.

5. Ko darīt, ja aizmirsu iesniegt apliecinājumu par minimālajām sociālajām iemaksām?

Uz pašnodarbinātajiem abos nodokļu maksāšanas režīmos attiecas minimālās sociālās iemaksas no 1860 eiro (līdz 2022.gada 31.decembrim no 1500 eiro, bet no 01.01.2024 - 2100 eiro) ceturksnī. Ja šāds ienākumu apmērs tiek sasniegts, tad papildu aprēķini nav jāveic – iemaksas jau tiek veiktas no minimālā objekta.

Ja prognozējams, ka ienākumu apmērs nesasniedz šo summu, tad pašnodarbinātajam līdz tam pašam datumam, kad jāiesniedz atskaites, ir jāiesniedz VID EDS veidlapa “Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”. Šajā gadījumā obligātās iemaksas netiks aprēķinātas, un no faktiskā ienākuma jāveic iemaksa tikai pensiju apdrošināšanai (10 %).

Drošības labad apliecinājumu iesakām iesniegt arī tad, ja neesi pārliecināts par precīzu ienākumu apmēru nākamajā ceturksnī. Ja apliecinājumu neiesniegsi, taču ienākumu apmērs nesasniegs minimālo objektu, tad tiks aprēķināts, cik lielā apmērā būs jāveic papildu iemaksas. Savukārt, ja iesniegsi apliecinājumu, taču ienākumu apmērs tomēr sasniegs minimālo objektu, iemaksas veiksi ierastajā kārtībā.

Vairāk par minimālajām sociālajām iemaksām lasi mūsu blogā .

Kā atskaiti iesniegt ar pats.lv?

Kārtot grāmatvedību paša spēkiem var šķist sarežģīti, it īpaši, ja tas tiek darīts pirmo reizi. Vai esi jau izmēģinājis pats.lv? Ceturkšņa atskaites iesniegšana ir īstais laiks, kad izmēģināt!

Ar pats.lv grāmatvedības kārtošana būs vienkārša, jo viss sarežģītais - nodokļu aprēķins, saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana un atskaišu sagatavošana - notiek automātiski. Viss, ko tev atliek darīt – cītīgi veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un datus augšupielādēt sistēmā.

Ņem vērā! Pats.lv sistēmā sagatavotā atskaite VID EDS jāaugšupielādē pašam. Pats.lv sagatavo XML failu – to nav nepieciešams atvērt, bet tikai augšupielādēt VID EDS. Lai lietotu pats.lv, nav nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā – izmēģini, pirmās 7 dienas bez maksas!

Izmēģini bez maksas