Kā ar pats.lv palīdzību sagatavot Gada ienākumu deklarāciju par 2023.gadu?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāaprēķina un jāsamaksā iesniedzot Gada ienākuma deklarāciju – pielikumu D3 no 1.marta līdz 1.jūnijam un attiecīgi līdz 23.jūnijam samaksājot nodokli. Ņemot vērā, ka IIN deklarācija ir jāiesniedz VID EDS katram personīgi, Pats.lv sistēmas ietvaros dati priekš gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanas ir atrodami sadaļā – Pārskats (nospiežot uz PATS ikonas kreisajā augšējā stūrī).

Pārskata sadaļā Jums ir jāizvēlas dati par gadu – piemēram, 2023.gads, un tad izmantojot šos datus jāaizpilda D3 pielikumu EDS ietvaros:

1) Pats.lv dati no rindas - Ieņēmumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 5.rindā

2) Pats.lv dati no rindas - Izdevumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 6. rindā.

Gadījumā, ja pats.lv sistēmu lietojat ne no gada sākuma un sadaļā "Atlikumi" Jums ir norādīti ieņēmumi un izdevumi uz perioda sākumu, tad dati priekš GID aizpildīšanas ir atrodami Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā par attiecīgā gada (piemēram, 2023.g.) decembri: 

1) summu no kolonnas V ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 5.rindā

2) summu no kolonnas AA ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 6. rindā

Informējam, ka no šī gada (2024.g.) aprēķinātās sociālas iemaksas par taksācijas gadu tiek automātiski pieskaitītas pie attaisnotiem izdevumiem no VID puses.