Ja saimnieciskā darbībā tiek izmantots auto, kur PATS.LV tas tiek ievadīts un aprēķināts nolietojums amortizācija? 

Auto izdevumus (tajā skaitā nolietojumu) aprēķina proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātajiem maršrutiem, bet ne vairāk par 70%. Taču, ja maršruta lapas un citi attaisnojuma dokumenti nav atbilstoši noformēti, uz saimnieciskās darbības izdevumiem var attiecināt ne vairāk par 50% no faktiskajām izmaksām. PATS.LV sistēmas ietvaros ir izveidota speciāla sadaļa – “Pamatlīdzekļi”, kur balstoties uz ievadītiem datiem, sistēma automātiski aprēķina mēneša vai gada nolietojumu, kā arī izveido pamatlīdzekļu kartiņu.