Iznomāju zemi juridiskai personai un kopš 2022.gada VID datos esmu statusā "paziņotā saimnieciskā darbība", bet no tā līguma visus nodokļus nomaksā nomnieks. Kā to attēlot sistēmā PATS.LV?

Nekustamā īpašuma nomas pakalpojumi par kuriem Jūs esat reģistrējuši nomas līgumu VID un balstoties uz kuriem nomnieks no Jums izmaksas brīdi ietur 10%,  ir atsevišķi atdalāmi no reģistrējamās saimnieciskās darbības.  Par šo ienākumu papildus Jums nekas nav jāsniedz, jo visas ziņas VID ir pienākums sniegt nomniekam – juridiskai personai.