Ja es kā pašnodarbināta persona plānoju uzsākt numeroloģijas konsultācijas un papildu tam kā atvaļināta militārpersona saņemot izdienas pensiju - tā būs jānorāda pie atvieglojumiem, kas saistīti ar pensionāriem un 1. un 2. grupas invalīdiem ?

Izdienas pensijas saņēmēji var pretendēt uz IIN atvieglojumu 3960 EUR gadā.  

Par ienākumu no saimnieciskās darbības, neskatoties uz to, ka Jūs esat izdienas pensijas saņēmējs, Jums būs jāaprēķina balstoties uz vispārīgo kārību, proti, par ienākumu no saimnieciskās darbības Jums būs jāaprēķina VSAOI  piemērojot likmi 31.07% (Pensiju saņēmējiem 29.36% ) vismaz no minimālās algas un papildus no starpības starp ienākumiem un minimālo algu būs jāveic VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Ja ienākums nesasniegs minimālo algu, tad ir maksājami tikai VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek piemērota atkarībā no taksācijas gada ienākumu balstoties uz IIN likmi no 20% līdz 31%.