Vai sūtot preci no www.temu.com, ir jāreģistrējas par PVN maksātāju? Var šīs izmaksas attiecināt uz izdevumiem, ja pagaidam apmaksu veicu no privāta konta.

Balstoties uz konkrēto gadījumu Jums jāreģistrējas par PVN maksātāju, tikai tad, ja ES teritorijā iegādāto preču vērtība kalendārajā gadā ≥ 10 000 EUR. Jūs droši varat šos izdevumus likt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, ja šie izdevumi ir saistīti ar saimniecisko darbību.