Kura mēneša izdevumos var iekļaut sociālās izmaksas par iepriekšējo ceturksni?

Priekš IIN šīs izmaksas tiek iekļautas izdevumos, kad nodoklis faktiski tika samaksāts, taču rēķinot ar sociālo nodokli apliekamo ienākumu, tās nevar atzīt par izdevumiem.