Vai iegādājoties preces saimnieciskai darbībai man katrā veikalā jālūdz čekā iesist manus rekvizītus?

Uz darījuma attaisnojušiem dokumentiem, rēķiniem, kvītīm utt. ir obligāti jālūdz norādīt savi rekvizīti – Vārds, Uzvārds, reģistrācijas Nr., ja darījuma vērtība bez PVN pārsniedz 30 EUR.  Ir jāņem vērā, ka Valsts ieņēmumu dienesta jautājumu gadījumā šīs izmaksas var tikt apstrīdētas, ja rekvizītu nav, un tādējādi, Valsts ieņēmumu dienests var palūgt šīs izmaksas pilnā apmērā attiecināt uz ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām.