Kā pašnodarbinātais nomāju auto operatīvajā līzingā. Esmu šī auto turētājs, taču īpašnieks ir līzinga kompānija. Vai varu norakstīt izdevumus par degvielu, apdrošināšanu, apkopēm? Lasīju Jūsu mājaslapā, ka nepieciešams patapinājuma līgums ar turētāju, taču tehniskajā pasē tas jau esmu es.

Jā. Izdevumos var norakstīt visus nomas maksājumus un ar automašīnu saistītas izmaksas, piemērojot likumā noteikto proporciju - ja tiek kārtotas maršruta lapas var norakstīt līdz 70% no izdevumiem. Ja maršruta lapas netiek kārtotas - tad līdz 50%.