Vai PATS.LV sistēma rēķina nodokļu likmes gan kā algotam darbiniekam, gan kā pašnodarbinātai personai? 

Ja persona vienlaicīgi ir algots darbinieks un pašnodarbinātā persona, tad jārēķinās, ka arī sociālās iemaksas būs jāveic abās vietās. Esot darbiniekam, sociālās iemaksas darba devējs ieturēs no algas, savukārt, esot pašnodarbinātajam, sociālās iemaksas jāaprēķina un jāveic pašam.