Vai PATS.LV rēķina minimālās sociālas iemaksas?

PATS.LV sistēma nerēķina minimālās sociālas iemaksas, jo ir vairāki gadījumi, kad no VID puses šīs iemaksas netiek piemērotas, piemēram, ja Jūs esat iesniegusi iesniegumu par minimālo iemaksu nepiemērošanu vai arī Jūs ietilpstat kādā no atvieglojuma grupām, kurām šīs iemaksas netiek piemērotas. Papildus tam, minimālās sociālās iemaksas netiek aprēķinātas atskaites ietvaros, bet ir atsevišķi aprēķināmas no VID puses.  Šo iemeslu dēļ, PATS.LV minimālas iemaksas netiek aprēķinātas, jo nevar prognozēt ko ir vai nav lietotājs iesniedzis un vai kādā konkrētā brīdi viņam nerodas tiesības uz atvieglojumu. Klientiem pašiem ir jāseko šim jautājumam. No savas puses mēs esat vairākkārt par šīm iemaksām atgādinājuši un skaidrojuši arī savos sociālajos tīklos.