Ja pārskaitu uz degvielas karti 200 EUR, kasē -200 EUR, bet izdevumos norakstu 50% degvielas tikai tad, kad iepildu (čeka datums)?

Ja Jūs papildus neesat PVN nodokļu maksātājs, tad Jums Izdevumi ir jāreģistrē tad, kad tie faktiski veikti un ieņēmumus, tad kad tie ir faktiski saņemti. Līdz ar to, pēc būtības Jums ir jāreģistrē izdevumos sākotnēji pārskaitītie 200 EUR uz degvielas karti un šiem 200 EUR ir jāpiemēro 50% proporcija.  Čekus papildus nav jāievada, taču, tos obligāti ir jāsaglabā un jautājumu gadījumā no VID puses jāspēj paskaidrot uz kādu sākotnēji veikto maksājumu tie attiecās.