Kā atzīmējami nodokļu maksājumi valsts budžetā no pašnodarbinātā bankas konta, tie ir saimnieciskie vai personīgie izdevumi?

Tie ir saimnieciskie izdevumi, taču samaksātais VSAOI saskaņā ar ceturkšņa atskaiti ietekmē tikai IIN aprēķinu sagatavojot gada ienākumu deklarāciju. IIN ir saimnieciskās darbības izdevumi, bet tie neietekmē nedz VSAOI, nedz IIN. Pats.lv sistēmas ietvaros ceturkšņa VSAOI samaksu reģistrē zem darījuma apraksta: VSAOI saskaņā ar pašnodarbinātā ziņojumu, savukārt, IIN samaksu zem darījuma apraksta: IIN saskaņā ar gada ienākumu deklarāciju.