Kur veicama atzīme, ka strādāju arī pamatdarbā, lai no pašnodarbinātā ienākuma nebūtu jāmaksā obligātās sociālās iemaksas minimālās algas apmērā?

PATS.LV sistēmas ietvaros tas nekur nav jāatspoguļo. Sistēma papildus maksājamas minimālās sociālās iemaksas neaprēķina. Piemēram, gadījumā, ja Jūs nebūtu darba attiecībās un Jūsu ienākumi būtu zem minimālās darba algas, un tādējādi, Jums būtu pienākums veikt šīs iemaksas pašam, tad arī šajā gadījumā to nekur nevajadzētu atspoguļot, jo tas ir atsevišķs papildu maksājums, kas neiespaido sākotnēju informāciju sniegtās atskaitēs.