Vai ir iespējams pievienot īpašumā esošu automašīnu, kā pamatlīdzekli, ja tā tiek izmantota saimnieciskajā darbībā? Automašīna ir īpašumā jau 4-5 gadus, nekādi iegādes darījuma dokumenti nav atrodami. Esošā vērtība ap 1500 EUR.

Jūsu rīcībā ir jābūt dokumentiem, kas pierāda tā vērtību (iegāde vērtību), kā arī no pamatlīdzekļa faktiskā iegādes brīža līdz tā ieguldīšanai Jūsu saimnieciskajā darbībā Jums ir jāaprēķina nolietojums un pats.lv pamatlīdzekļu kartiņā Jums jāievada atlikušā vērtība. Papildus tam, arī vēlamies atzīmēt, ka saskaņā ar likumu automašīna nolietojas 5 gadu laikā.