Esmu iegādājusies pamatlīdzekli un ievadījusi to kā "saimnieciskās darbības izdevumi - pamatlīdzekļu iegāde", taču kāpēc atskaitē tas parādās kā neattiecināmie izdevumi?

Saskaņā ar likumu pie pamatlīdzekļu iegādes pašnodarbinātai personai izmaksas par pamatlīdzekļa iegādi sākotnēji pilnā apmērā ir jāattiecina uz izdevumiem, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu, savukārt, uz izdevumiem, kas attiecās uz ienākuma nodokļa aprēķinu var attiecināt tikai pakāpeniski aprēķināto nolietojumu. 

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu Pats.lv profilā ir sadaļa "Pamatlīdzekļi", kur Jums ir iespēja pievienot Jūsu pamatlīdzekļus, izvēlēties iestatījumus un sistēma reizi mēnesī/ vai gadā (balstoties uz Jūsu iestatījumiem) izveidos pamatlīdzekļa nolietojuma darījumus automātiski.