Es pirku datoru pirms kļuvu par pašnodarbināto. Vai man tas sev jāpārdod? Kā to noformēt, lai turpmāk es varētu norakstīt to kā pamatlīdzekli?

Pēc fakta Jums nekas nav jāpārdod, bet vienkārši iegādātais dators ir jāiegulda saimnieciskā darbībā balstoties uz datora atlikušo vērtību. Ja datora vērtība pārsniedz 1000 EUR, tad to Jums ir iespējams atzīt kā pamatlīdzekli, un tad uz saimnieciskās darbības izdevumiem attiecināt ik mēnesi vai reizi gadā aprēķināto nolietojumu.