Kā saprast no atskaites par pēdējo ceturksni, cik man jāmaksā VID?

Maksājamā nodokļa kopsummu balstoties uz sociālām atskaitēm Jūs vienmēr varat apskatīties sadaļā Pārskats (nospiežot uz PATS ikonu ekrāna kreisajā augšējā stūrī) – “Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”