Likumā rakstīts, ka jābūt kases izdevumu / ieņēmumu orderiem, kur viņi ir PATS.LV sistēmā?

Nedz ieņēmumu, nedz izdevumu kases ordeņi sistēmā nav pieejami. Šos dokumentus ir nepieciešams sagatavot atsevišķi izmantojot pieejamos paraugus, kas atbilst MK noteikumiem Nr.584.