4.2. Rēķini

Lai izveidotu rēķinu ir jānospiež uz pogu "Izveidot rēķinu". 

 

4.2.1. Rēķina izrakstīšana

Jāaizpilda rēķina lauki:

 1. Norādīt rēķina datumu (obligāts lauks);
 2. Izvēlēties darījuma aprakstu. Tas nepieciešams, lai darījumu pareizi parādītu žurnālā(obligāts lauks);
 3. Izvēlēties dokumenta veidu (tikai PVN maksātājiem) (obligāts lauks);
 4. Pievienot komentāru. Tas tiks parādīts žurnālā, bet netiks pievienots rēķina PDF versijā;
 5. Pievienot darījuma partneri;

Izmantojot partneru datu meklēšanas veidlapu pēc nosaukuma vai reģistrācijas numura, sistēma ļauj atrast "Nosaukums", "Reģistrācijas numurs", "PVN maksātāja numurs", kā arī "Adrese" un automātiski aizpildīt šos laukus. Ja ir izvēlēta valsts LV - sistēma meklē Latvijas uzņēmumu reģistrā. Ja ir izvēlēta valsts ES - meklēšana Lietuvas uzņēmumu reģistrā. Citi reģistri vēl ir izstrādes stadijā.

Lauki nav obligāti darījuma saglabāšanai, bet tie ir obligāti saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšanai.

Aizpildot nosaukuma lauku, kā ieteikums parādīsies iepriekš saglabāti partneri, un tos izvēloties, darījuma partnera lauki tiks automātiski aizpildīti. Vajadzības gadījumā partneri var izņemt no ieteikumu saraksta, noklikšķinot uz sarkanā krustiņa nosaukuma labajā pusē.

 1. Izvēlēties darījuma valsti. Pēc noklusējuma – LV;
 2. Jāaizpilda Maksājuma dati, kas tiks norādīti rēķina PDF versijā 
 • Maksājuma termiņš (var ievadīt manuāli vai izvēlēties no kalendāra);
 • Komentārs (pakalpojuma sniegšanas termiņš/periods);
 • Lietotāja klienta bankas konts;
 • Juridiskā adrese (tiks aizpildīts, ja partneris tika atrasts, izmantojot partnera meklēšanas formu);
 • E-pasts (lauks ir obligāts, lai nosūtītu rēķinu tieši no sistēmas PATS.LV uz lietotāja klienta e-pastu);
 • Tālrunis;
 • Līguma numurs;
 • Rēķina valūta – rēķina summa tiek norādīta eiro valūtā, bet ir iespējams izvēlēties valūtu no sarakstā, tad summa izvēlētāja valūtā tiks norādīta blakus summai eiro pēc kursa uz darījuma reģistrēšanas datumu;
 • Produkta/pakalpojuma nosaukums (obligāts lauks). Ššajā laukā ir jāievada preces vai pakalpojuma nosaukums. Aizpildot lauku “produkta nosaukums”, iepriekš saglabātās preces/pakalpojumi tiks parādītas kā atgādinājums, un tos atlasot lauki tiks automātiski aizpildīti. Ja nepieciešams, ir iespējams noņemt produktu no padomu saraksta;
 • Cena par vienību (obligāts lauks);
 • Daudzums (obligāts lauks);
 • PVN likme (%) (attiecās tikai uz PVN maksātājiem);
 • Mērvienība;
 • Cena kopā. Ja tika izvēlēta rēķina valūta, tad cena izvēlētājā valūtā tiks atspoguļota blakus cenai eiro valūtā;
 • *Izmaksu kompensācija - ja ienākums no šīs preces vai pakalpojumi neattiecas uz saimniecisko darbību, tad jāatzīmē pazīme “izmaksu kompensācija”. Šajā gadījumā summa žurnālā, neatkarīgi no apmaksas statusa, iekļausies Y kolonnā - Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz nodokļa aprēķināšanu;
 • Ja nepieciešams, var pievienot citus produktus un pakalpojumus, nospiežot uz “Pievienot vēl produktu vai pakalpojumu”. Pēc nepieciešamības produktu/pakalpojumu var izdzēst, nospiežot uz pogu “IZDZĒST”;
 • Izvēlēties maksājuma veidu. Pēc noklusējuma rēķiniem maksājuma veids ir “maksājums nav veikts”;
 • Darījuma summa, euro tiek parādīta no visu preču summas;
 • Summa valūtā – kopējā darījumu summa izvēlētās valūtas ekvivalentā;
 • PVN summa (attiecās tikai uz PVN maksātājiem), tiek parādīta visu produktu nodokļa summa. Nodokļu kopsummu var mainīt, bet katras atsevišķas preces summa paliks nemainīta. Žurnālā un PVN deklarācijā tiek iekļauta kopējā nodokļa summa.
 • Rēķina valoda (Latviešu/Angļu)
 • Rēķina dizains. Pēc noklusējumā tiek atspoguļots Standarta rēķina dizains vai rēķina dizains, kas tika saglabāts rēķina iestatījumos sadaļā Profils->Rēķini.

 

Kad visi lauki aizpildīti, jānospiež “IZVEIDOT RĒĶINU”.

 

*Lai izveidotu rēķinu, lietotājam ir jāaizpilda lauks Bankas nosaukums un konta numurs Profilā.

Pēc rēķina saglabāšanas to var apskatīt, nospiežot uz PDF ikonas un nosaukuma. Nosaukums tiek veidots no lauka “dokumenta nosaukums”, kas tiek veidots no konta kārtas numura un prefiksa, ko var norādīt sadaļā Profils->Rēķini.

 

Ja vēlaties, lai rēķinā būtu Jūsu logo, to tāpat var pievienot savā Profilā (skatīt punktu 2.4.).

Visi dati par Jums kā pakalpojuma sniedzēju tiek ņemti tāpat no Profila sadaļas “Rēķini”.

Ja rēķins ir apmaksāts, varat mainīt esošā rēķina apmaksas statusu vai pievienot maksājumu (sk. 4.1.3. p.).

PVN maksātājiem:

Ja rēķina izrakstīšanas datums un apmaksas datums ATŠĶIRAS, maksājums ir jāpievieno, noklikšķinot uz “Pievienot maksājuma datumu”. Šajā gadījumā tiks izveidots jauns ieņēmumu darījums*, kas tiks saistīts ar šo rēķinu. Ir jānorāda apmaksas datums, jāatlasa maksāšanas metode (pēc noklusējuma ir - Banka) un PVN likme, jo tā var variēt atkarībā no preces, tāpēc automātiski to nevar atlasīt..

*Pēc maksājuma datuma uzrādīšanas tiks pievienots jauns ieraksts darījumu sarakstā, taču šis otrais darījums nes informatīvu raksturu par apmaksu, jo ieņēmumos šī summa atspoguļojas tikai vienu reizi.

Visi rēķini ir pieejami sadaļā “Rēķini” un tos var kārtot pēc datuma un apmaksas statusa. Ja rēķins nav apmaksāts, ir pieejama opcija atzīmēt “Saņemt apmaksu”*. 

*Par apmaksas saņemšanu lūdzam skatīt informāciju šīs rokasgrāmatas punktā 4.2.2. - Rēķina samaksas saņemšana.

Rēķinu funkcija neierobežotā daudzumā ir pieejama PRO un PREMIUM tarifu plānos. Tarifu plānā BASIC ir pieejami 5 rēķini.

 

4.2.2. Rēķina samaksas saņemšana

Saņemt rēķina apmaksu iespējams gan caur sadaļu “Rēķini”, gan caur sadaļu “Ieņēmumi” -> “Izveidot piedāvājumu” (aprakstīts punktā 4.3.).

 • Veidojot rēķinu (Izveidot rēķinu), katram rēķinam pdf tiek pievienota poga ar saiti (linku) uz maksājumu.

 

 • Saite (links) uz maksājumu ir pieejama QR koda veida rēķinā un tiek piedāvāta iespēja to nosūtīt uz WhatsApp vai nokopēt saiti (tad ir iespēja dalīties citos kanālos).

 

 • Saite ved uz pasūtījuma lapu. Ja rēķinā ir aizpildīta klienta kontaktinformācija, tā tiks novirzīta uz šo lapu.

 

 • Lietotāja klients var apmaksāt rēķinu, nospiežot uz pogu “Apmaksāt”.
 • Pēc apmaksas darījums - rēķins mainīs statusu, kā arī par samaksu tiks nosūtīta notifikācija Jums kā pakalpojuma sniedzējam.

Ja rēķins ir dzēsts vai jau ir apmaksāts, saite būs neaktīva.

4.2.3. RĒĶINA APMAKSA AR APMAKSAS LINKU

 

Ja rēķins ir apmaksāts ar apmaksas linku un lietotājs nav PVN maksātājs, tad rēķins maina statusu uz apmaksāts un rēķina kartiņā datums tiek mainīts uz apmaksas datumu. 

Ja lietotājs ir PVN maksātājs, tad tiek izveidots jauns ieņēmuma darījums un rēķins maina statusu.  

Ja rēķins ir apmaksāts ar apmaksas linku un pats.lv ir piesaistīts bankas konts (tikai PRO un PREMIUM plānu ietvaros), tad rēķins maina statusu uz apmaksāts un darījums tiek sasaistīts ar bankas transakciju. 

Ja rēķina un apmaksas datums sakrīt, bankas transakcija tiek sasaistīta ar rēķinu:

Ja rēķina un bankas transakcijas datumi nesakrīt, tad no bankas transakcijas tiek izveidots atsevišķs ieņēmuma darījums: