Automašīna kā pašnodarbinātā saimnieciskās darbības izdevums

(oktobris 12, 2023)

Automašīna ir, iespējams, viens no populārākajiem pašnodarbināto saimnieciskās darbības izdevumiem. Uzzini visu svarīgāko informāciju, lai izmaksas par automašīnu pareizi attiecinātu uz saimnieciskās darbības izdevumiem!

Kas ietilpst automašīnas izdevumos?

Viss, kas nepieciešams, lai automašīna darbotos un to varētu izmantot: degviela, remonts, tehniskā apskate, apdrošināšana, stāvvietas maksa, ziemas un vasaras riepas un to nomaiņa. Ja esi iegādājies automašīnu, izmantojot kādu no līzinga veidiem, tad arī procentu maksājumi ietilpst saimnieciskās darbības izdevumos.

Taču ņem vērā – ja automašīna nav tavā īpašumā, tad lai tevis veiktos izdevumus par, piemēram, degvielas uzpildīšanu vai stāvvietas apmaksu, attiecinātu uz saimniecisko darbību, nepieciešams patapinājuma līgums ar auto turētāju.

Kā izmaksas par automašīnu attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem?

Lai ar automašīnu saistītās izmaksas attiecinātu uz saimnieciskās darbības izdevumiem, pastāv divas iespējas. Vienkāršākais veids –  norakstīt izdevumos 50% no faktiskajām izmaksām. Šādā apjomā izdevumus iespējams norakstīt, ja netiek pierakstītas ceļazīmes jeb noformēti braucienu maršruti. Ja tomēr secini, ka automašīnu saimnieciskās darbības vajadzībām izmanto biežāk un izdevumi patiesībā ir lielāki, tad likums ļauj izdevumos norakstīt līdz 70% no izmaksām. Tomēr, lai to varētu darīt, jāizstrādā detalizētas maršruta lapas, kurās jānorāda, cik kilometru nobraukts saimnieciskās darbības vajadzībām, un atbilstoši tam jāaprēķina izdevumus.

Piemērs:

Pašnodarbinātais izmanto personīgo automašīnu saimnieciskās darbības vajadzībām. Septembrī nobraukums ir 1000 km, saimnieciskās darbības vajadzībām – 900 km. Pašnodarbinātajam ir dokumenti par degvielas iegādi un citiem ar automašīnas ekspluatāciju saistītiem izdevumiem, kā arī ceļazīmē detalizēti norādīti maršruti, pa kādiem braukts saimnieciskās darbības vajadzībām. Attiecīgi saimnieciskās darbības izdevumos drīkst iekļaut čekus degvielas iegādei, kas nepieciešama 700 km nobraukumam, kā arī pārējos izdevumus 70% apmērā.

100% apmērā automašīnas izdevumus norakstīt var tikai individuālie komersanti un zemnieku saimniecības, kuri maksā uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodokli. Pārējiem pašnodarbinātajiem likums nedod iespēju maksāt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

Ņem vērā – ja tiek speciāli iegādāts automobilis, kura vērtība ir lielāka par 50 000 eiro (bez PVN), tas ir uzskatāms par reprezentatīvu auto. Šādas automašīnas iegādi, uzturēšanu un visus ar to saistītos izdevumus uz saimnieciskās darbības izdevumiem attiecināt nevar.

Automašīnas kā pamatlīdzeklis

Ņemot vērā, ka visbiežāk automašīnas vērtība pārsniedz 1000 EUR vērtību, tā ir uzskatāma par pamatlīdzekli. Automašīnas atlikušo vērtību šajā gadījumā nenoraksta izdevumos uzreiz, bet pakāpeniski, aprēķinot nolietojumu.

Automašīnas nolietojumu aprēķina tad, ja:

  • automašīna ir tavā īpašumā;
  • automašīnu esi iegādājies, balstoties uz finanšu līzinga nosacījumiem (noma ar izpirkuma tiesībām).

Ja izmanto finanšu līzingu, tad tā daļa, kas ik mēnesi ir jāatmaksā no pamatlīdzekļa vērtības, ir atsevišķi iekļaujama izdevumos, kuri NAV attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu. Līzinga procentu maksājumi gan ir iekļaujami saimnieciskās darbības izdevumos, ievērojot iepriekšminētos izdevumu norakstīšanas principus. Savukārt tad, ja automašīnu esi iegādājies, balstoties uz operatīvā līzinga nosacījumiem (noma bez izpirkuma tiesībām), tad nolietojumu nav jārēķina – izdevumos var norakstīt visus nomas maksājumus.

Ja automašīnai ir nepieciešams remonts, jaunas riepas vai tamlīdzīgi, tie uzskatāmi par pamatlīdzekļa kārtējā remonta izdevumiem, kas paredzēti automašīnas uzturēšanai darba kārtībā. Šos izdevumus noraksta uzreiz pēc apmaksas atbilstoši iepriekšminētajiem izdevumu norakstīšanas principiem.

Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķinam ir iespējams izvēlēties kādu no divām metodēm: nolietojumu procentos vai lietderīgās lietošanas laiku gados. Izvēlēto metodi ir tiesības mainīt ne biežāk kā vienu reizi 10 gados, un viena metode ir izmantojama visiem iegādātiem pamatlīdzekļiem. Lai to paveiktu vienkāršāk, iesakām izmantot Pats.lv. Sadaļā “Pamatlīdzekļi”, balstoties uz ievadītajiem datiem, sistēma automātiski aprēķina mēneša vai gada nolietojumu, kā arī izveido pamatlīdzekļa kartīti.

Pamatlīdzekļa iegādi norādi sadaļā “Darījuma apraksts” – “Iegādāts pamatlīdzeklis”. Tad katru mēnesi vai reizi gadā jāuzrāda aprēķinātais nolietojums sadaļā “Darījuma apraksts” – “Pamatlīdzekļa nolietojums”. Taču, ja pamatlīdzeklis iegādāts nomaksā, tad sadaļā “Iegādāts pamatlīdzeklis” jāliek ikmēneša maksājumi (bez procentu maksājumiem). Procentu maksājumus par līzinga pakalpojumu izmantošanu jāpievieno sadaļā "Procenti, bankas komisija".

Automašīnas nolietojumu vari iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos. Ja automašīnu izmanto gan saimnieciskajā darbībā, gan personīgajām vajadzībām, tad nolietojumu izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, bet ne vairāk kā 70%.

Jo vairāk saimnieciskās darbības izdevumus noraksti, jo mazāks būs ar nodokli apliekamais ienākums! 

Izmēģini bez maksas