Vai sadaļa "Alga" ir domāta tā, ka mēneša beigās izmaksāju sev algu uz savu citu kontu, lai pašnodarbinātā kontu atstātu tikai ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem?

Ar darījuma veidu “Alga” ir domāta tikai algu izmaksa algotiem darbiniekiem, proti, ja Jūs savas saimnieciskās darbības ietvaros algojiet citus cilvēkus, kuriem Jūs izmaksājat algu un par viņiem veicat atbilstošu nodokļu nomaksu.