Kāpēc LAD projektu ienākošās subsīdijas tiek ieliktas pie ieņēmumiem, kas attiecas uz IIN aprēķinu?

Balstoties uz vispārīgo kārtību, piešķirtās vienreizējās dotācijas saimnieciskas darbības ietvaros  ir ar IIN apliekams ienākums, bet ir atbrīvots no sociālām iemaksām.  Taču, iesakām šo jautājumu precizēt ar VID varbūt tomēr tas varbūt arī ar IIN nepaliekamas un paiet zem kāda neapliekamā ienākuma veida saskaņā ar IIN likuma 9.pantu.