Lai nodrošinātu manu uzņēmējdarbību tiks izmantota traktortehnika, kas pieder maniem radiniekiem. Kā jānoformē šī lietošana, lai degvielas un remonta izmaksas, kas radušās manas uzņēmējdarbības nodrošināšanai varētu iekļaut attaisnotajos izdevumos?

Ja minētā tehnika tiks izmantot bez atlīdzības, tad būtu jānoslēdz patapinājuma līgums.