Esmu pašnodarbinātais, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā un tagad esmu nolēmusi kļūt par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Kā to iespējams veikt? Neredzu opciju nomainīt VID sistēmā. No kura brīža uzrādīsies, ka esmu mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs?

Lai nomainītu nodokļu maksāšanas režīmu EDS ietvaros Jums jāiesniedz reģistrācijas veidlapa, ko iespējams atrast sadaļā - Dokumenti - No veidlapas - Nodokļu maksātāja ( fiziskās personas) reģistrācija. Tad jāizvēlas sadaļa –Saimnieciskās darbības veicējs un attiecīgi zem sadaļas - Nodokļu maksātāja statuss ir jāizvēlas Mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja statuss. Neskatoties uz to, ka uz veidlapas aizpildīšanas brīdi Jums uzrādīsies nākamā gada datums, MUN statuss Jums tiks piešķirs ar datumu, kad minētā veidlapa tiks iesniegta un izskatīta no VID puses.