Kā sākt lietot PATS.LV

0:01 Reģistrācija sistēmā PATS.LV
0:17 Ieņēmumi (Tu saņem apmaksu)
0:23 Izdevumi (Tu veic apmaksu)
0:32 Atskaišu sagatavošana un iesniegšana
0:41 Nodokļu aprēķins 
0:45 Papildfunkcijas (bankas konta pievienošana, pamatlīdzekļu nolietojums, rēķinu izrakstīšana) 
1:00 Tehniskā palīdzība

Izmēģini bez maksas