Ja man bija ieņēmums ASV dolāros un tad es konvertēju to ieņēmumu uz eiro (EUR) kā man izrēķināt izdevumu - valūtas kursa svārstības?

Valūtas kursa starpība tiek aprēķināta aprēķinot starpību starp naudas summu, kas tika nokonvertēta uz EUR bankas konta ietvaros un summu, kas tiek aprēķināta balstoties uz Eiropas Centrālās Bankas iepriekšējo dienas kursu.  

Mūsu ieteikums būtu, ka PATS.LV sistēmā sākotnēji ievadīt darījuma summu, balstoties uz  bankas konta izdruku, kas tika nokonvertēta balstoties uz bankas kursu, un tad manuāli aprēķināt naudas summu EUR balstoties uz ECB kursu un tad ieņēmumos vai izdevumos atzīt valūtas kursa starpību.