Tā kā plānoju uzsākt individuālo saimniecisko darbību un līdz šim pats nekad tiešā veidā ar nodokļu administrēšanu/nomaksu/VID neesmu nodarbojies, jo esmu bijis darba ņēmējs, vai būtu iespējama precīzāka instruktāža sistēmas lietošanai un nodokļiem?

Jums jāreģistrē saimnieciskā darbība – kā Pašnodarbinātā persona reģistrējaties VID, bet ja kā Individuālais Komersants, tad Uzņēmumu reģistrā.  

Kad tas ir paveikts, tad reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 17. datuma ir pienākums sniegt sociālo atskaiti un jāsamaksā sociālais nodoklis, un līdz nākamā gada 1.jūnijam Jums jāsniedz Gada ienākuma deklarācija, aizpildot pielikumu D3.   

Ja Jūs neesat PVN maksātājs, Jums ieņēmumi ir jāreģistrē tad, kad tie faktiski saņemti, bet izdevumi, kad tie faktiski veikti. Tādejādi, tiklīdz Jūs saņemsiet samaksu par sniegtiem juridiskiem pakalpojumiem Jūs šo ieņēmumu varat pievienot PATS.LV darījumu sadaļā, un ja šis ieņēmums tiks saņemts vēlāk, tad līdz nākamā ceturkšņa 15.datumam Jums būs jāiesniedz sociālā atskaite VID kā arī jāsamaksā nodoklis, balstoties uz sagatavotās atskaites datiem. Paralēli Jūs varat un Jums vajag reģistrēt izdevumus, kas rodas saimnieciskās darbības ietvaros un kas var palīdzēt samazināt apliekamo ienākumu. Ar izdevumu veidiem (ko parasti attiecina citi PATS.LV sistēmas lietotāji) Jūs varat iepazīties sadaļā “Iespējas un Riski”. 

(Mūsu speciālists stāsta blogā par izdevumiem, kuri visbiežāk tiek lietoti.  

5 biežākie saimnieciskās darbības izdevumi. Kas pašnodarbinātajam jāņem vērā, veicot to uzskaiti?  https://www.pats.lv/5-biezakie-saimnieciskas-darbibas-izdevumi-kas-pasnodarbinatajam-janem-vera-veicot-to-uzskaiti/

Arī mēs vienmēr iesakām PATS.LV lietotājiem priekš saimnieciskās darbības atvērt atsevišķu bankas kontu kredītiestādē, savādāk, ja ieņēmumi tiks saņemti uz personīgo bankas kontu būs jāreģistrē visi darījumi bankas konta ietvaros, ieskaitot tos, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. 

Papildus ļoti iesakām noskatīties video mūsu mājaslapā, kur speciālists stāsta par svarīgākajiem aspektiem pašnodarbinātām personām. Video ir pieejami šeit:  

https://www.pats.lv/video/