Kāda veida izdevumos ir jāieraksta iemaksas III līmeņa pensijām un dzīvības apdrošināšanas polišu ikmēneša maksājumi kuri Gada deklarācijā tiks piemēroti kā attaisnotie izdevumi?

Gada ienākumu deklarācijas ietvaros veiktās iemaksas III līmeņa pensijās vai veiktos dzīvības apdrošināšanas maksājumus ir jānorāda D pielikumā 2.1. rindā.