Ja es prognozēju, ka ienākumi nesasniegs 2100 EUR ceturksnī, bet beigās tomēr ir pāri, tad kā rīkoties?

Lejupielādēt atskaiti no PATS.LV, iesniegt VID un apmaksāt nodokli kā parasti.