Vai 1x gadā es drīkstu uzlikt izdevumos kā nolietojumu 20%, piemēram, ja man ierīce maksāja 1450 EUR un pārējie aksesuāri maksāja 325 eiro. Vai izdevumos PATS.LV man ir jāliek kā viens izdevums 1775 eiro?

Reizi mēnesī (gada nolietojumu sadalot uz 12 mēnešiem). Ja šie aksesuāri ir neatņemamā daļa, tad jā, jānorāda kā viens pamatlīdzeklis. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu Pats.lv profilā ir sadaļa "Pamatlīdzekļi", kur Jums ir iespēja pievienot Jūsu pamatlīdzekļus, izvēlēties iestatījumus un sistēma reizi mēnesī/ vai gadā (balstoties uz Jūsu iestatījumiem) izveidos pamatlīdzekļa nolietojuma darījumus automātiski.