Kā ievadīt rēķina daļu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību?

Ievadot darījumu pats.lv un darījuma ietvaros ieliekot ķeksi "Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas”, Jums jānorada tā procentuālā attiecība, kas nav attiecināma uz saimnieciskās darbības izdevumiem.

Piemēram, ja rēķina summa ir 100 EUR un Jūs uzskatāt, ka uz saimnieciskās darbības izdevumiem ir attiecināmi tikai 70%, tad zem “Eksistē ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas” ailē "Procentuālā attiecība" Jums jānorāda tā procentu daļa, proti, 30%, kas nav attiecināma uz saimniecisko darbību, un tādējādi uz saimnieciskās darbības izdevumiem tiks attiecināti 70 EUR, bet uz nesaistītām izmaksām 30 EUR.