Kas ir sadaļa “iespējas un riski”?

Sadaļā “iespējas un riski” ir atspoguļoti izdevumi, kuri var būt attiecināmi uz saimnieciskās darbības izdevumiem un kurus citi lietotāji visbiežāk izmanto. Ar mākslīgā intelekta algoritma palīdzību tiek veikts salīdzinājums ar citiem saimnieciskas darbības veicējiem tādā pašā un līdzīgās nozarēs.